irid
18 مرداد 1401 - 09:55

استفاده حداکثری از توان بانوان ولایی و متخصص

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با صدور بخشنامه ای، از معاونین و مدیران ارشد این سازمان خواست نسبت به استفاده حداکثری از بانوان ولایی، مدیر و متخصص تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلاجقه خطاب به معاونین، مدیران کل مستقل ستادی و مدیران کل استان‌های سازمان حفاظت محیط زیست گفت: توسعه آینده کشور در گرو بهره گیری درست و منطقی از توانایی‌ها و استعداد نیروی انسانی است. وی در ادامه این بخشنامه مطرح کرد: دراین راستا زنان مومنه متصف به اخلاق نیکوی اسلامی و مجهز به قوه دانش و مهارت که قدرت بهم پیوستن و ایجاد پیوند بین اندیشه و کار را دارند، ظرفیت ارزشمند برای نقش آفرینی در توسعه همه جانبه کشور و آینده روشن می‌باشند. سلاجقه با توجه به راهبرد دولت سیزدهم به منظور ایجاد فرصت برابر و استفاده حداکثری از توان و همه ظرفیت جامعه عنوان کرد: برای تقویت قوه پیشران توسعه، استفاده از بانوان ولایی، انقلابی، متعهد و متخصص در سطوح مختلف مدیریتی الزامی است. وی در پایان بخشنامه اشاره کرد: از این‌رو انتظار می‌رود تمامی مدیران ستادی و استانی با بررسی و کشف استعدادها نسبت به استفاده حداکثری از بانوان ولایی، مدیر و متخصص اقدام نمایند. خبرگزاری مهرگیریدراینمومنهمتصف
منبع: مهر
شناسه خبر: 552446