irid
01 آذر 1401 - 09:38

ریزش ۷۹۸ واحدی شاخص کل در ابتدای معاملات

شاخص کل در ابتدای معاملات امروز با ریزش خفیف مواجه شده است. به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل در ابتدای معاملات امروز با ریزش ۷۹۸ واحدی به جایگاه یک میلیون و ۴۰۷ هزار واحد رسیده است. نمادهای شپنا، شبندر، شتران، فملی و خودرو بیشترین تأثیر را بر ریزش بورس داشته و نماد خبهمن نیز بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشته است. شپناشبندرفملیتأثیرخبهمنتأثیربازار امروز به صورت کاملاً ۵۰ به ۵۰ بوده و ۲۸۳ نماد مثبت، ۲۸۳ نماد منفی و ۲۰ نماد صف خرید و ۲۰ نماد صف فروش شدند، ارزش معاملات خرد تا به این جا تعریفی نداشته و در نقطه ضعیفی است.
منبع: مهر
شناسه خبر: 872709