irid
29 آبان 1401 - 14:32

رشد پرقدرت بازار سرمایه در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد

عضو اتاق تهران با بیان اینکه اعتماد به بازار سرمایه به دلیل دخالتها از بین رفت، گفت: با توجه به رشد نقدینگی در کشور و اقدامات انجام شده طی مدت اخیر، حتماً بازارهای مالی رشد خواهند کرد. عباس آرگون در گفت‌و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به رشد بازارها در دو سال گذشته و افت محسوس بازار سهام، باید توجه کرد که بازارها در بازه زمانی میان مدت به هم نزدیک خواهند شد و بدون شک بازار سهام هم خود را به سایر بازارها می‌رساند. گوخبرنگار مهرنایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران افزود: بررسی وضعیت بازار سرمایه در بلند مدت نشان می‌دهد این بازار نه تنها نسبت به سایر بازارها بازدهی کمتری نداشته، بلکه همواره در بلندمدت نسبت به سایر بازارها بازدهی بیشتری برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان آورده است؛ از این رو تورم این دو سال هم حتماً با یک تأخیر زمانی تأثیر خود را در بازار سرمایه نشان خواهد داد. اعتماد به بازار سرمایه از بین رفته است اعتماد به بازار سرمایه از بین رفته استاعتماد به بازار سرمایه از بین رفته استوی گفت: مهم‌ترین دلیل حال ناخوش بازار سهام ما، دخالت‌هایی است که در سنوات گذشته در این بازار صورت گرفت. اعتماد که بالاترین سرمایه این بازار بود به دلیل مداخله‌های گاه و بیگاه از بین رفت. آرگون افزود: ایجاد اعتماد مجدد در بازار سرمایه هم هزینه بر و هم زمان‌بر خواهد بود. دخالت‌هایی هم که در این دو سال در این بازار صورت گرفته، از قیمت‌گذاری دستوری و وضع عوارض صادراتی فولاد گرفته تا نرخ بهره بین بانکی و… عدم اعتماد را تشدید کرده است. اما با توجه به رشد نقدینگی در کشور و اقدامات انجام شده طی مدت اخیر، حتماً بازارهای مالی رشد خواهند کرد و این طور نیست که همه بازارها رشد کنند و بازار سرمایه رشد نکند. نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران تصریح کرد: بازار سرمایه پتانسیل زیادی برای جذب نقدینگی و کمک به تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی دارد و با بازگشت اعتماد به بازار سرمایه، نقدینگی قابل توجهی راهی این بازار می‌شود و شرایط به کلی با امروز متفاوت می‌شود. دو عامل رشد بازار سرمایه دو عامل رشد بازار سرمایهدو عامل رشد بازار سرمایهوی اظهار کرد: دلایل رشد بازار در هفته‌های اخیر یکی به قیمت‌های جذاب سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه و اقدامات حمایتی صورت گرفته، مرتبط است و دیگری افزایش قیمت ارز است که تمایل به خرید سهام را افزایش داد. آرگون گفت: طرح بیمه سهام هم خیلی خوب است و می‌تواند به کاهش ریسک سهامداران خرد کمک کند و یک ابزار حمایتی و انگیزشی برای سهامداران خرد است تا دیگر نگران کاهش ارزش سرمایه خود نباشند. وی تاکید کرد: عدم دخالت در بازار و پرهیز از قیمت گذاری دستوری، توجه به بودجه سال آینده و روند سودآوری شرکت‌ها و همچنین کاستن از نااطمینانی ها و افزایش پیش بینی پذیری شرایط می‌تواند از یک سو موجب افزایش سودآوری شرکتها و از سوی دیگر باعث بازگشت اعتماد به بازار سرمایه شود. نااطمینانیهاشرکتها
منبع: مهر
شناسه خبر: 868572